Kostenloser Versand bei Erstbestellung mit dem Code BERRIE23

Yle.fi
Markus Leskinen 5.11.2019
Linkki artikkeliin

Puolukasta voi olla apua moniin vakaviin vaivoihin, jotka aiheutuvat kehon matala-asteisesta tulehdustilasta.

Puolukalla voi olla merkittäviä terveyshyötyjä ylipainon aiheuttamia ongelmia vastaan. Tampereen yliopiston tuoreessa tutkimuksessa tutkittiin puolukan vaikutusta lihavuuteen ja elimistön matala-asteiseen tulehdustilaan. Marjoista löydetyistä terveysvaikutteista on puhuttu pitkään. Puolukka on yksi vähiten tutkituista marjoista, mutta tutkimuksia tehdään yhä enemmän. Tampereen yliopiston tutkimusta johtanut professori Eeva Moilanen on innostunut tutkimustuloksista ja kertoo itsekin jo syöneensä pakastimensa puolukasta tyhjäksi.  – Puolukka on hyvä lisä terveelliseen ruokavalioon, Moilanen sanoo.

Puolukan tulehdusta lievittävät ominaisuudet saattavat tarjota apua myös muihin sairauksiin. Solutason tutkimuksista on professori Eeva Moilasen mukaan löydetty merkkejä siitä, että puolukan yhdisteet voisivat auttaa reumassa ja muissa kehon tulehdussairauksissa. Moilanen arvelee, että arktisen alueen marjat ja muut luonnontuotteet voivat sisältää enemmän terveysvaikutteisia yhdisteitä kuin etelämpänä kasvaneet. Kasvuympäristön olosuhteet, kuten runsas valon määrä sekä matalat lämpötilat voivat vaikuttaa fenolisiin yhdisteisiin ja niiden suhteisiin. Marjojen tutkimusta tarvitaan vielä paljon, sillä EU:ssa elintarvikkeiden tai kosmetiikan hyväksyttyyn terveysväittämään täytyy olla selkeä tutkimusnäyttö. Muuten tuotetta ei saa markkinoida terveyshyödyillä. Tämän vuoksi myös puolukka tarvitsee lisätutkimusta painonhallintaan ja lihavuuden liitännäissairauksien ehkäisyyn liittyen.

Pohjoisessa kasvaa puolukoita, jotka ovat aivan erityisen terveellisiä – Puolukkaa saaneiden rottien elimistössä tapahtui selviä muutoksia

Helsingin Sanomat
Katarina Malmberg 12.12.2019
Linkki artikkeliin

Puolukan polyfenolit voivat laskea kohonnutta verenpainetta. Ravinnolla on lääkehoidon ohella selvästi merkitystä korkean verenpaineen hoidossa ja ehkäisyssä, sanoo tutkija.

Puolukkamehu voi alentaa kohonnutta verenpainetta, kertoo tuore väitöstutkimus. Elintarviketieteiden maisteri Anne Kivimäen tekemässä tutkimuksessa Helsingin yliopistossa saatiin lupaavia tuloksia siitä, että puolukkamehun juominen laski verenpaineen lisäksi elimistön matala-asteista tulehdusta ja paransi verisuonten toimintaa. Matala-asteinen tulehdus lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin, muistisairauksiin ja esimerkiksi diabetekseen. Puolukan polyfenolit mitä ilmeisimmin parantavat verisuonten toimintakykyä. ”Meidän kahdeksan viikon tutkimuksessamme puolukkamehu selvästi alensi verenpainetta sellaisilla rotilla, joilla jo oli korkea verenpaine”, Kivimäki kertoo. Tutkimuksesta ei voi vetää suoria johtopäätöksiä ihmisten verenpaineen alentamiseen puolukalla. Tämän ja aiempien tutkimusten perusteella voi kuitenkin sanoa, että ravinnolla on lääkehoidon ohella merkitystä korkean verenpaineen hoidossa ja ehkäisyssä.

Puolukka voi auttaa painonhallinnassa.

Puolukassa on muihin marjoihin verrattuna joitakin polyfenoliyhdisteitä, jotka ovat erityisen hyviä verisuoniston toiminnalle. Pohjoisen metsissä kasvava puolukka tuottaa näitä yhdisteitä marjoihinsa tehokkaasti. Osittain syynä on Pohjoisen valoisa kesä, mutta myös haastavat kasvuolosuhteet, joissa marjat tuottavat yhdisteitä selviytyäkseen vaihtelevissa olosuhteissa.

Muutama sata grammaa päivässä voisi olla hyvä määrä.

Ihmisen ei ehkä tarvitse syödä puolukkaa ihan samassa suhteessa kuin mitä rotille annettiin, mutta muutama sata grammaa päivässä voisi Kivimäen mukaan olla ihan hyvä määrä. Puolukka on ruokavaliossa hyvin turvallinen. Tämän tutkimuksen perusteella puolukka näyttäisi jollakin tavalla vaikuttavan reniini-angiotensiinijärjestelmän säätelyyn, johon esimerkiksi useiden verenpainelääkkeiden vaikutus perustuu. ”Näiden kokeellisten tutkimusten perusteella voidaan edetä vertaileviin kliinisiin tutkimuksiin terveillä henkilöillä, joiden verenpaine on hieman koholla, ja joille suositellaan ravitsemus- ja elintapaohjeita, mutta ei vielä lääkehoitoa. Puolukkamehu ei korvaa lääkehoitoa, mutta se on hyvä ravitsemuksellinen lisä”, Kivimäki sanoo.

Suomen metsissä kasvaa ihmemarja puolukka, joka paljastuu jatkuvasti terveellisemmäksi ja terveellisemmäksi

Helsingin sanomat
Katarina Malmberg 29.4.2019
Linkki artikkeliin

Puolukkaa on jo kansanperinteessä käytetty lasten suussa olevan hiivan hillitsemiseen. Monissa neuvoloissa ohjeistetaan edelleen kokeilemaan kotihoitona puolukkasurvoksen mehua, jos vauvan kielessä oleva hiivatulehdus eli sammas vaivaa. 

Tämä ajatus mielessään hammaslääketieteen tohtori Pirjo Pärnänen lähti tutkimaan puolukan lisäksi mustikkaa, karpaloa, sitruunaa, mansikkaa ja mustaherukkaa. Marjojen ja hedelmien tiedetään sisältävän monia antioksidantteja. Antioksidantit ovat kemiallisia yhdisteitä, joita saadaan ravinnosta, mutta elimistö tuottaa niitä myös itse. Antioksidanteilla arvellaan olevan merkitystä monien kroonisten sairauksien, kuten sydän- ja verisuonitautien ja syövän, synnyssä ja mahdollisesti monissa vanhenemiseen liittyvissä tapahtumissa.

Puolukassa on lisäksi myös antosyaniineja, jotka ovat terveyttä edistäviä flavonoideja ja antavat marjalle punaisen värin sekä vaikuttavat muun muassa veren hyytymiseen. Lisäksi puolukassa on paljon erilaisia elimistön matala-asteisia tulehduksia ehkäiseviä yhdisteitä.

Laboratorio-oloissa puolukka osoittautui Pärnäsen tutkimuksissa kaikkein tehokkaimmaksi karieksen aiheuttajabakteerin ja hiivatulehduksia aiheuttavan candidan hävittäjäksi. Hammaskariesta aiheuttaa yleisimmin streptococcus mutans -bakteeri. Puolukassa on Pärnäsen mukaan jokin muukin tekijä kuin happamuus, joka vähentää muun muassa hiivan kasvua. Samanlaisia tuloksia on saatu myös eräässä taiwanilaistutkimuksessa, joissa puolukan sisältävien fenoliyhdisteiden on todettu estävän iensairauksiin liittyvien bakteerien kasvua.

Kasvitieteilijä Si­nik­ka Piip­po ker­too, et­tä puo­lu­kan ja mui­den mar­jo­jen si­säl­tä­mäl­lä kver­se­tii­nil­lä on ihmisillä tehdyissä tutkimuksissa todettu olevan muun muassa verenpainetta alentava sekä tulehduksia ja verensokerin kohoamista ehkäisevä vaikutus.

Lisäksi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on kerännyt yhteenvetoa muun muassa puolukan ravitsemus- ja terveysvaikutusten Suomessa tutkitusta tieteellisestä näytöstä. Vahvaa näyttöä suomalaisista tutkimuksista löytyy ainakin karpalon ja jonkin verran puolukan virtsatietulehduksia helpottavasta vaikutuksesta. Raportissa todetaan, että puolukkaa voisi tutkia huomattavasti enemmän.

Kasvitieteilijä Sinikka Piippo on työuransa aikana Helsingin yliopistossa ja yliopiston ulkopuolella opettanut marjojen terveysvaikutuksista. Hänen mukaansa puolukan estrogeeniset lignaanit vähentävät jonkin verran riskiä hormoniperäisiä syöpiin, kuten rintasyöpään. Lignaanit ovat flavonoidien kaltaisia fenoliyhdisteitä.

Lignaanien aineenvaihduntatuotteena elimistössä syntyy enterolaktonia, jonka määriä verestä mittaamalla voidaan arvioida kasvilignaanien vaikutuksia. Lignaanien saanti siis lisää enterolaktonin määrää veressä. Ihmisillä, joiden enterolaktonipitoisuus veressä on pieni, on keskimääräistä suurempi riski sairastua sepelvaltimotautiin ja esimerkiksi rintasyöpään.

Piipon mukaan fenoliyhdisteitä on monissa marjoissa paljon. Puolukan lisäksi esimerkiksi mustaherukassa, mustaseljanmarjassa, karhunvatukassa, lakassa ja tyrnissä.